Berkongsi Fail Sabily di Rangkaian Bersama Windows


Jika kita menggunakan Sabily, kita masih boleh berkongsi maklumat di atas rangkaian bersama-sama dengan komputer yang menggunakan sistem operasi Windows. Jadi tidaklah menjadi masalah jika kita menggunakan Sabily disesuatu rangkaian sedangkan rangkaian itu didominasi oleh sistem operasi Windows. Untuk itu, kita perlu memasang aplikasi "Windows network sharing service".
Cara-caranya adalah seperti yang ditunjukkan berikut,

01. Klik butang kanan tetikus di folder yang hendak dikongsikan di rangkaian. Oleh kerana perkongsian belum pernah dibuat, kita perlu memasang aplikasi "Windows networks sharing service". Klik butang "Install service".
02. Aplikasi akan dimuatturun. Pastikan talian Internet dalam keadaan baik.
03. Setelah dimuatturun, aplikasi akan dipasang secara automatik.
04. Setelah selesai, tutup tetingkap "Changes applied".
05. Klik butang "Restart session" untuk membolehkan perkongsian.
06. Folder sudah boleh dikongsikan.
07. Icon menunjukkan folder telah dikongsikan.
Sekarang kita boleh membuka folder yang dikongsikan ini di komputer yang menggunakan sistem operasi Windows di "Network Place/..".

Share

No comments:

Post a Comment